fbpx

Pakiet ubezpieczeń wstraży.com dla Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Ubezpieczenie OC strażaka

straz-hero1

OC funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Program ubezpieczenia OC dla Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego w Allianz został skonstruowany na podstawie wieloletnie doświadczenia Allianz ze służbami mundurowymi w całej Polsce. To nowoczesny produkt stworzony w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Ochronę zapewnia:

AZ Logo positive Allianz Kielce

Pakiet ubezpieczeń:

wstrazypl straz 1 — Allianz Kielce

Zakres ubezpieczenia
Poznaj ubezpieczenie

Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej umowy objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, w tym m. in.:

  szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu służbowego pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu wg Prawo o Ruchu Drogowym,

  odpowiedzialność pracownicza za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu powierzonych Ubezpieczonym obowiązków służbowych. Ochrona ubezpieczeniowa są także objęte szkody powstałe przy wykonywaniu czynności podjętych przez Ubezpieczonych po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona potrzeba interwencji,

  wypłata Ubezpieczonemu jednorazowego świadczenia, jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony został zawieszony w czynnościach służbowych w związku ze wszczęciem przeciwko niemu postępowania (świadczenie wynosi 100% ostatniego miesięcznego uposażenia netto Ubezpieczonego, jednak nie więcej niż 5 000 zł).

DLA STRAŻAKA

19 zł miesięcznie

 20 000 zł1  uszkodzenie sprzętu powierzonego,

 20 000 zł1  zgubienie sprzętu powierzonego,

 20 000 zł1  uszkodzenie pojazdu powierzonego,

  50 000 zł  koszty ochrony prawnej,

  10 000 zł  Odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody w nieruchomościach należących do straży,

  100% uposażenia2  Koszty zawieszenia w czynnościach służbowych,

  100 zł  minimalna wartość szkody (franszyza integralna).

1 Górny limit odpowiedzialności Allianz. Funkcjonariusz za szkody wyrządzone nieumyślnie może odpowiadać jedynie do 3 – krotność miesięcznego uposażenia,
2 jednorazowe świadczenie w wysokości 100% ostatniego uposażenia, lecz nie więcej niż 5000 zł.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy

Pracujemy w dni robocze od 900 do 1700
Kielce, ul. Paderewskiego 4C

Miej z nami kontakt całą dobę na:
 Messenger (Facebook)
 WhatsApp

 kontakt@allianz.kielce.pl
 41 345 55 50

2 pexels andrea piacquadio 789822 kopia scaled Allianz Kielce

Dokumenty do pobrania